E-Fatura Hakkında Merak Ettikleriniz

e-Fatura hakkında 36 soru

E-Fatura hakkında merak ettiğiniz belli başlı soruları bir makale altında topladık. E-fatura ile ilgili daha fazla bilgi almak veya E-faturaya geçiş yapmak için buraya tıklayarak bize ulaşabilirsiniz.

 

1-E-Fatura nedir?
E-Fatura; değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, uluslararası bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir. Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında elektronik olarak düzenledikleri faturaları, gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan sistemdir.

2- E-Fatura portal nedir?
E-Fatura Uygulamasını kullanmak için yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen ve E-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır. E-Fatura portal girişi için tıklayınız

3- E-Fatura zorunluluk kapsamında olup belirlenen tarihten itibaren fatura kullanıcısı olmayan mükelleflere uygulanan yaptırım ne olacaktır?
Zorunluluk kapsamında olup e-fatura uygulamasına belirtilen tarihte geçmeyen mükellefler Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olacaktır.

4- Zorunluluk kapsamında olan ancak sisteme kayıtlı olmayan kullanıcılara kağıt fatura düzenlenmesi durumunda bize cezai yaptırım olur mu?
E-Fatura kullanım zorunluluğu 01.09.2013.tarihinden itibaren sisteme kayıtlı taraflar arasında zorunludur. Ancak zorunluluk kapsamında olmasına rağmen sisteme kayıtlı olmayan tarafa kağıt fatura gönderilmesi gönderen tarafa herhangi bir mesuliyet yüklemez.

5- E-fatura uygulamasına kayıtlı bir firma büyük perakende mağazalarından yaptıkları alışverişlerinde e-faturayı nasıl temin edecekler?
Perakende satış yapan firma ve alıcı taraf e-fatura sistemine kayıtlı ise kesilecek olan faturanın e-fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

6- Zorunluluk kapsamındaki mükelleflerden değilim e-defter kullanmak istiyorum e-fatura uygulamasını kulllanmak zorunda mıyım?
2 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğine göre e-Defter uygulamasına geçmek isteyen mükellefler için e-fatura kullanım zorunluluğu bulunmamaktadır.

7- E-fatura uygulamasında sadece ticari fatura senaryosunu kullanabilir miyiz? GİB’e temel fatura senaryosu ile gelen faturaları almamak istediğimizi talep etsek bu talebimiz gerçekleşebilir mi?
Ticari ihtiyaçlar göz önünde tutularak Ticari Fatura Senaryosu oluşturulmuştur. Ticari fatura Senaryosunda fatura kabul, red ve iade işlemleri tamamen mesajlaşma platformu üzerinden gerçekleştirilecektir. Ticari fatura senaryosunun kullanımı ancak tarafların anlaşmış olmasına bağlıdır. Temel fatura senaryosunun bir talebe bağlı olarak kaldırılması mümkün değildir.

8- Aynı holding bünyesindeki birden fazla firmanın mali mühürününün tek bir akıllı karta yüklenmesi mevzuat anlamında mümkün müdür?
Aynı holding bünyesinde de olsa farklı firmaların tek bir akıllı karta mali mühürlerini yüklemesi mümkün değildir. Ancak, kurum tarafından HSM cihazına kurumunuzun mali mühür sertifikası yüklenebilir. Birden fazla kişi bu tek HSM cihazına, erişim hakları ayarlanmış farklı bilgisayarlardan aynı anda Elektronik Mali Mühür Sertifikasını kullanabilirler.

9- Farklı lokasyonlarda hizmet veren bir firma, efatura portalını kullanıp farklı lokasyonlarından mali mühür dışında bir yöntem ile (e-imza, sertifika) faturaları imzalayıp gönderebilir mi?
5 Mart 2010 tarih ve 27512 Sayılı Resmi Gazete’de 397 Sıra No’lu Vergi usul Kanunu Genel tebliğinin yayımlanmasıyla. Elektronik Fatura Uygulaması ile ilgili usul ve esasları belirlenmiştir. e-fatura uygulamasında mali mühür/elektronik imza zorunludur. E-Fatura uygulamasını portal yöntemiyle kullanacak mükelleflerin uygulamaya mali mühür/e-imza ile girmeleri gerekmektedir.

10- E-fatura uygulaması kayıtlı kullanıcı listesinin güncellenme sıklığı ne olacak?
Başkanlık, kayıtlı kullanıcı listesini belirli zaman aralıkları ile güncellenmesini öngören bir düzenleme yapmayı planlanıyor. Ancak şu an için belirlenmiş bir zaman aralığı ve geçerlilik zamanı mevcut değil

11-Özel entegrasyon başvurusu nasıl yapılacak?

Özel entegrasyon başvuru adımları:
Özel entegrasyon talebini içeren bir dilekçe
Elektronik Fatura Basvuru Formu ve Taahhütnamesi
Elektronik Mali Muhur Sertifika Sahibi Taahhütnamesi
Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği
Özel Entegrasyon Bilgi İşlem Sistem Raporu (BİS)
Yukarıda bahsedilen belgelerle birlikte Başkanlığa başvuru yapabilirsiniz. BİS raporunun içeriğine dair bilgiye “www.efatura.gov.tr” sitesinde yer alan e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz.

12- Bir konsorsiyum olarak Özel entegrasyon başvurusu yapabilir miyiz?
Konsorsiyum şeklindeki yapılanmalarda sorumluluğun müteselsil paylaşılmaması özel entegratörde aranan bütünleşik süreci sağlayamamaktadır. Bu şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

13- Özel entegratörle çalışacak mükelleflerin mali mühür almaları gerekecek mi?
Evet. Mükellef her şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurup mali mühürünü temin ettikten sonra özel entegratörle anlaşma yapabilecektir.

14- Özel entegratörle çalışmaya başlayan mükelleflerin portalları açık kalabilir mi?
Hayır. E-fatura uygulamasından sadece bir yöntemle faydalanabilir.

15- Entegrasyon yapan bir mükellefin özel entegratörle anlaşma yapması durumunda nasıl bir ilerleyiş söz konusu olacaktır?
Gelir İdaresi Başkanlığına verecekleri bir dilekçe ile entegrasyon hesapları kapatılacak ve özel entegratör vasıtasıyla fatura alışverişi yapacaklardır.

16-E-Fatura'yı farklı E-Arşiv Faturayı farklı özel entegratör ile kullanabilir miyim?
E-Fatura’yı ve E-Arşiv Faturayı farklı özel entegratörlerden kullanabilirsiniz.

17- 1.1.2020 den sonra hizmet ihracatı faturaları E-Fatura mı olmalı E-Arşiv Fatura mı olmalıdır?
Hizmet ihracat faturaları, E-Fatura kayıtlı kullanıcısı olunması halinde E-Arşiv Fatura olarak düzenlenmelidir. Ancak alıcı serbest bölgede bir E-Fatura kullanıcısı ise temel/ticari ve istisna tipiyle E-Fatura düzenlenmesi gerekir.

18- Tüm EPDK lisanslı firmaların E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-İrsaliye ve E-Müstahsil Makbuzuna geçme zorunluluğu var mı?
Tüm EPDK lisanslı firmaların bayileri, özellikle bu kapsamda tüm akaryakıt istasyonları, 1 Temmuz 2020 itibarı ile E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-İrsaliye ve E-Müstahsil Makbuzu zorunlusudurlar.

19- Sanayi / İhracatçı sıfatıyla müstahsil alışı ile ham madde tedarik eden ve hal kayıt sistemine kayıtlı olan bir mükellef E-Fatura ve diğer uygulamalara geçmek zorunda mıdır?
Sanayici sıfatıyla sebze ve meyve alımı yaparak kendi tesisinde işleyen kişi, tüccar ve komisyoncular gibi E-Belge zorunlusu değildir, bulunduğu statüye göre kâğıt fatura, E-Fatura ya da E-Arşiv Fatura düzenleyebilirler.

20- Kendi internet sitesinden başka firmaların reklamlarını yayınlayan mükelleflerin E-Fatura ve diğer uygulamalara geçme yükümlülüğü var mıdır?
İnternette ticaret yapan ya da reklam yayınlayanlar değil, internet ticaretine ve reklamcılığına aracılık edenler 1 Temmuz 2020 itibarıyla E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-Defter zorunlusudur.

21- Youtube'da çektiği videoları yayınlayan bir mükellefin bu videoların içinde bazı ürünlerin reklamını yapması halinde E-Fatura ve diğer uygulamalara geçme yükümlülüğü var mıdır?
Youtube’da çektiği videoları yayınlayan bir mükellefin, video içinde bazı ürünlerin reklamını yapması halinde, reklam hizmetine aracılık edilmediği için E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

22- İnternet sitesi açarak telefon kontörü satışı ve fatura tahsilatı yapan ve bu faaliyetleriyle ilgili bayilik verip kendine ait internet sitesini başkalarına kullandırarak TL kontör satısı yapan bir mükellefin E-Fatura ve diğer uygulamalara geçme yükümlülüğü var mıdır?
İnternet sitesi açarak telefon kontörü satışı ve fatura tahsilatı yapan ve böylece başkalarının kontör satışlarına ve tahsilatlarına aracılık eden bu mükelleflerin, E-Fatura, E- Arşiv Fatura ve E-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu bulunmaktadır.

23- 509 Sıra No.lu Genel Tebliğ kapsamında E-Fatura ve diğer uygulamalara geçiş hadleri açısından Gelir vergisi mükellefinin kendi gayrisafi iş hasılatı ile adi ortaklıktan elde edilen gelir toplamı birlikte değerlendirilebilir mi?
GİB Tebliğleri kapsamında geçiş zorunluluğu belirlenirken şahsi işletme ve adi ortaklıktan elde edilen gelirler ayrı ayrı değerlendirilir, toplanmaz.

24- 509 Sıra No.lu VUK Genel tebliği kapsamında kamu kurumlarına E- Fatura düzenlemek zorunlu mudur?
Kamu kurumlarına E- fatura düzenlemek zorunlu değildir. Bununla birlikte 2020 yılı içinde E-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerce, E-Fatura uygulamasına kayıtlı kamu kurum ve kuruluşlarına düzenlenecek tüm faturaların E-Fatura olması planlanmaktadır.

25- Zorunluluk kapsamında olmayıp E- Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce vergi mükelleflerine vergiler dahil toplam tutarı 5 bin TL, vergi mükellefi olmayanlara vergiler dahil toplam tutarı 30 bin TL üzeri satış yapan mükellefler GİB E-Belge portalını kullanmak için başvuru yapacaklar mı?
E-Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce vergi mükelleflerine toplam tutarı 5 bin TL, vergi mükellefi olmayanlara toplam tutarı 30 bin TL üzeri faturalar GİB tarafından ücretsiz sunulan E-Belge portali üzerinden, mali mühür ve E-İmza olmaksızın E-Arşiv Fatura olarak düzenlenebilecektir.

E-Fatura veya E-ArşivFatura mükellefi olmayanlar kendilerine iletilen E-ArşivFaturaları nasıl muhafaza edeceklerdir.
E-Fatura veya E-Arşiv Fatura olmayan mükellefler kendilerine iletilen E-Arşiv Faturaları kağıt ortamda veya elektronik ortamda muhafaza etmek zorundadırlar.

26- E-Belge çıktılarının renkli olması gibi bir zorunluluk var mı?
E-Belge çıktılarının renkli olması veya ıslak imza (veya hazır imza) ile imzalanması, kaşelenmesi veya damgalanması zorunluluğu aranmaz.

27-E-ArşivFatura uygulamasına geçen mükellefler kağıt faturalarını iptal ettirmek zorunda mı?
E-Arşiv Fatura uygulamasına geçenler, sistemlerinde arıza veya kesinti meydana gelmesi veya diğer mücbir sebep durumlarında düzenlenmek üzere yeterli miktarda matbuu belgeleri bulundurmaları zorunludur.

28- E-Fatura/E-Arşiv Fatura geçen mükellefler geriye dönük E-Fatura/E-Arşiv Fatura füzenleyebilir mi?
E-Faturaya/E-Arşiv Faturaya geçmiş mükellef, E-Fatura/E-Arşiv Faturaya geçiş yaptığı günden öncesine geriye dönük E-Fatura/E-Arşiv Fatura düzenleyemez.

29- E-Faturaya/E-Arşiv Faturaya geçmiş mükellef, E-Fatura/E-Arşiv Faturaya geçiş yaptığı günden öncesine kağıt fatura düzenleyebilir mi?
E-Fatura ve E-Arşiv Faturaya geçen mükellef, E-Fatura/E-Arşiv Faturaya geçiş yaptığı günden 7 gün öncesine geriye dönük kağıt fatura düzenleyebilir.

30- E-Fatura ve E-Arşiv Faturaya geçen mükeller, geçiş yaptığı günden öncesine 5.000 TL – 30.000 TL üzeri faturalarını E-Arşiv Fatura olarak düzenleyebilir mi?
E-Fatura ve E-Arşiv Faturaya geçen mükeller, E-Fatura/E-Arşiv Faturaya geçiş yaptığı günden öncesine 5.000 TL – 30.000 TL üzeri faturalarını, özel entegratörden sistem açtırdığı için GİB İnteraktif Vergi Dairesi portalinden E-Arşiv Fatura olarak düzenleyemez.

31- E-Faturaya gönüllü geçenler için E-Defter zorunlu mudur?
E-Defter zorunluluğu sadece E-Faturaya zorunlu geçen mükellefler için vardır, gönüllü geçenler için yoktur.

32- E-Faturaya geçiş yapan mükellefler E-Deftere ne zaman geçiş yapmalılar?
E-Faturaya geçiş zorunluluğu yıl ortası geldiyse, E-Deftere geçiş, aynı ayda değil, takip eden yılın Ocak ayı E-Defterleri ile birlikte başlar.Mükellefin 2018 ve 2019 yılları brüt satış hasılatları 5 Milyonun üstündedir. E-Deftere ne zaman geçmesi gerekmektedir.2018 veya 2019 brüt cirosu 5 milyon TL üzeri olan tüm mükellefler, E-Fatura ve E-Arşiv Fatura’ya 1 Temmuz 2020 de, E-Deftere 1 Ocak 2021 de geçmek zorundadır.

33- E-Fatura ve E-Deftere geçmek için nasıl bir yol izlenir?
E-Fatura ve E-Deftere geçmek için önce Gelir İdaresi Başkanlığına sonra özel entegratöre başvuru yapılır. Öte yandan, E-Arşiv Fatura, E-İrsaliye, E-Müstahsil, E-SMM, E-Bilet, E-Defter saklama servisleri için doğrudan özel entegratöre başvuru yapılır.

34- Ciro gözetmeksizin E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Müstahsil ve E-İrsaliyeye geçiş zorunluluğu var mıdır?
GİB, bazı sektör ve meslek kollarındaki firmalara ciro gözetmeksizin E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Müstahsil ve E-İrsaliyeyi zorunlu kılmıştır. Bu firmalar, faaliyetlerinin 3. ayını tamamlamamışlar ise zorunluluk, faaliyetin 3. Ayını tamamladıktan sonraki aybaşı itibariyle başlar.

35- İhracat E-Faturalarında E-Faturayı sistemden ihracat yaptığımız firmaya mı ileteceğiz?
İhracat E-Faturalarının alıcısı Gümrük Ticaret Bakanlığı olup, ihracatın yapıldığı firma değildir. İhracatın yapıldığı firmaya faturanın gönderilmesi ise ilgili ülke mevzuatına göre mail ya da kâğıt ortamında yapılır.

36- İhracat E-Faturaları hangi ihracat yöntemine göre düzenlenir?
İhracat E-Faturaları sadece gümrük beyannamesi verilen mal ihracatları için Gümrük Ticaret Bakanlığı’na düzenlenir. Hizmet ihracatları ise muhatabına E-Arşiv Fatura olarak düzenlenir.

crosschevron-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram